Experienţa şi serviciile noastre

Din anul 2008, Cabinetul nostru oferă servicii de avocatură complete (consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică) în domeniul relaţiilor de muncă şi comerciale, specializate în:

Litigii şi Conflicte de muncă

 • Respectarea raporturilor de muncă şi a celor de serviciu ale funcţionarilor public
 • Executarea obligaţiilor contractuale. Recunoasterea, stabilirea şi plata drepturilor salariale, sporurilor, indemnizatiilor şi altele
 • Contestaţii ale deciziilor de concediere, sanctionare disciplinară si necorespundere profesională
 • Contestatii ale deciziilor privind suspendarea, modificarea şi incetarea contractelor de muncă sau a raporturilor de serviciu
 • Litigii între părti (angajatori, salariaţi, sindicate, organizaţii patronale)
 • Accidente de muncă. Răspunderea contractuală şi delictuală
 • Redactare şi consiliere contracte, regulamente şi proceduri specifice relaţiilor de muncă
 • Asistenta juridica, redactare şi reprezentare în diverse proceduri de dreptul muncii (reorganizări, transferuri de întreprindere, detaşări/delegări în/din România, concedieri individuale sau colective, cercetări disciplinare ş.a.)
 • Negocierea, încheierea şi respectarea contractelor şi acordurilor colective de muncă
 • Prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal în derularea relaţiilor de muncă
 • Contestarea măsurilor dispuse de ITM, Curtea de Conturi, Autoritatea de Supraveghere, ANAF, ANCPI şi alte instituţii.
 • Asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată, de orice grad.

Mai multe sau Contact

Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDRP)

 • Inventarierea datelor, stabilirea scopului de prelucrare şi evaluarea impactului
 • Identificarea temeiurilor (de fapt şi de drept) pentru prelucrarea datelor, în funcţie de activităţile prestate
 • Redactarea şi implementarea procedurilor interne privind prelucrarea datelor personale (ale salariaţilor, colaboratorilor, partenerilor, clienţilor ş.a.)
 • Notificari şi alte proceduri necesare în faţa autorităţilor de supraveghere
 • Consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în conflictele, disputele şi sesizările privind prelucrarea, circulatia si transferul datelor cu caracter personal

Mai multe sau Contact

Drept civil

 • Contracte, Succesiuni şi Partaje
 • Litigii de familie şi minori
 • Executarea obligatiilor
 • Raspunderea contractuală
 • Raspunderea delictuală
 • Executare silită şi Contestaţii la executare

Contencios administrativ

 • Contravenţii
 • Acte administrative
 • Asistenţă şi reprezentare
 • Litigii de contencios administrativ
 • Raporturi de serviciu şi mandat

Imigrări

 • Asistenta juridica si reprezentare la Inspectoratul General/Judetean pentru Imigrări
 • Intocmire, verificare şi depunere dosare la Inspectoratul General/Judetean pentru Imigrări
 • Vize de lungă sedere în scop de angajare/detasare
 • Obţinere permis unic sau Cartea albastră a U.E.
 • Vize de scurta sedere (turism, vizită, afaceri, transport, activităţi sportive, activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române)
 • Contestarea in instantă a deciziilor si măsurilor dispuse

Mai multe sau Contact

Drept comercial şi societar

 • Infiinţarea şi Organizarea societăţilor
 • Fonduri de comert
 • Contracte, tranzacţii şi cesiuni
 • Executarea obligatiilor
 • Proprietate intelectuală şi industrială
 • Prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal
  în relaţiile comerciale
 • Raspunderea contractuală şi delictuală
 • Consultantă, asistenţă şi reprezentare juridică

Drepturi de autor şi Proprietate intelectuală

 • Drepturi de autor, mărci, indicaţii geografice
 • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială
 • Contrafaceri sși publicitate mincinoasă
 • Prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal
 • Litigii de proprietate intelectuală şi concurenţă

Mediere

 • Conflicte de muncă, civile, comerciale şi penale
 • Acorduri de mediere
 • Facilitare negocieri

Mai multe sau Contact