Experienţa şi serviciile noastre

Din anul 2008, Cabinetul nostru oferă servicii de avocatură complete (consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică), specializate în:

Litigii şi Conflicte de muncă

 • Stabilirea raporturilor de muncă
 • Executarea obligaţiilor contractuale
 • Încetarea şi modificarea contractelor de muncă
 • Contestaţii ale deciziilor
 • Asistenţă şi reprezentare
 • Litigii între părti (angajatori, salariaţi, sindicate)
 • Accidente de muncă
 • Redactare şi consiliere
 • Prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal în derularea relaţiilor de muncă
 • DPO, proceduri, cod de etică şi integrarea lor
 • Raporturi de serviciu ale funcţionarilor publici
 • Executări ale deciziilor

Mai multe sau Contact

Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDRP)

 • Inventarierea datelor, stabilirea scopului de prelucrare şi evaluarea impactului
 • Identificarea temeiurilor (de fapt şi de drept) pentru prelucrarea datelor, în funcţie de activităţile prestate
 • Redactarea şi implementarea procedurilor interne privind prelucrarea datelor personale (ale salariaţilor, colaboratorilor, partenerilor, clienţilor ş.a.)
 • Notificari şi alte proceduri necesare în faţa autorităţilor de supraveghere
 • Consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în conflictele, disputele şi sesizările privind prelucrarea, circulatia si transferul datelor cu caracter personal

Mai multe sau Contact

Drept civil

 • Contracte, Succesiuni şi Partaje
 • Litigii de familie şi minori
 • Executarea obligatiilor
 • Raspunderea contractuală
 • Raspunderea delictuală
 • Executare silită şi Contestaţii la executare

Drept administrativ

 • Contravenţii
 • Acte administrative
 • Asistenţă şi reprezentare
 • Litigii de contencios administrativ
 • Raporturi de serviciu şi mandat

Drept comercial şi societar

 • Infiinţarea şi Organizarea societăţilor
 • Fonduri de comert
 • Contracte, tranzacţii şi cesiuni
 • Executarea obligatiilor
 • Proprietate intelectuală şi industrială
 • Prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal
  în relaţiile comerciale
 • Raspunderea contractuală şi delictuală
 • Consultantă, asistenţă şi reprezentare juridică

Drepturi de autor şi Proprietate intelectuală

 • Drepturi de autor, mărci, indicaţii geografice
 • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială
 • Contrafaceri sși publicitate mincinoasă
 • Prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal
 • Litigii de proprietate intelectuală şi concurenţă

Mediere

 • Conflicte de muncă, civile, comerciale şi penale
 • Acorduri de mediere
 • Facilitare negocieri

Mai multe sau Contact