Experienţa noastră

Din anul 2008, Cabinetul nostru oferă servicii de avocatură complete (consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică), în mai multe arii juridice:

Litigii şi Conflicte de muncă

 • Stabilirea raporturilor de muncă
 • Executarea obligaţiilor contractuale
 • Încetarea contractelor de muncă
 • Contestaţii ale deciziilor
 • Asistenţă şi reprezentare
 • Litigii între părti (angajatori, salariaţi, sindicate)
 • Accidente de muncă
 • Redactare şi consiliere
 • Raporturi de serviciu ale funcţionarilor publici
 • Executări ale deciziilor
Pentru mai multe informaţii accesaţi Portalul nostru
dedicat dreptului muncii
.

Drept civil

 • Contracte, Succesiuni şi Partaje
 • Litigii de familie şi minori
 • Executarea obligatiilor
 • Raspunderea contractuală
 • Raspunderea delictuală
 • Executare silită şi Contestaţii la executare

Drept penal

 • Asistenţă şi Reprezentare urmărirea penală
 • Asistenţă şi Reprezentare măsuri preventive
 • Litigii de drept penal
 • Recuperarea prejudiciilor
 • Executarea pedepselor
 • Consultanţă, asistenţă si reprezentare juridică penală în faţa tuturor autorităţilor şi instituţiilor

Drept administrativ

 • Contravenţii
 • Acte administrative
 • Asistenţă şi reprezentare
 • Litigii de contencios administrativ
 • Raporturi de serviciu şi mandat

Drept comercial şi societar

 • Infiinţarea şi Organizarea societăţilor
 • Fonduri de comert
 • Contracte, tranzacţii şi cesiuni
 • Executarea obligatiilor
 • Proprietate intelectuală şi industrială
 • Raspunderea contractuală şi delictuală
 • Consultantă, asistenţă şi reprezentare juridică

Drepturi de autor şi Proprietate intelectuală

 • Drepturi de autor, mărci, indicaţii geografice
 • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială
 • Contrafaceri sși publicitate mincinoasă
 • Litigii de proprietate intelectuală şi concurenţă

Mediere

 • Conflicte de muncă, civile, comerciale şi penale
 • Acorduri de mediere
 • Facilitare negocieri
Pentru mai multe informaţii accesaţi Portalul nostru
dedicat medierii
.